Legitimatieplicht

De KNVB-standaardvoorwaarden stellen verplicht dat elke supporter zich moet kunnen legitimeren ongeacht de leeftijd. Iedereen van 12 jaar en ouder dient zich bij het betreden van het stadion te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Kinderen onder de 12 jaar moeten door een volwassene worden begeleid. De volwassene dient het ouderlijk paspoort waarin het kind staat bijgeschreven te kunnen overleggen. Wij willen u er op attenderen dat zonder geldig legitimatiebewijs u de toegang tot het stadion kan worden geweigerd!

 

 

 

 

 

 


Richtlijn termijn stadionverbod
Seizoen 2010/’11

I TERMIJNEN
Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB wordt gemeld terzake van voetbalgerelateerd wangedrag, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden worden verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de hieronder weergegeven termijnen. De KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel.
Indien de in de Richtlijn termijn stadionverbod weergegeven gedragingen gericht zijn tegen onder meer spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, personen die belast zijn met de ordehandhaving, waarnemers, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de genoemde termijn worden verdubbeld.
Indien een persoon zich voor het eerst niet kan identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, een zogenaamde ‘first-offender’, legt de KNVB de termijn van 3 maanden geheel voorwaardelijk op.
Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de KNVB wordt gemeld terzake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de Richtlijn termijn stadionverbod genoemde termijn worden verdubbeld. Bij recidive van de zwaarste feiten (20 jaar) kan een levenslang stadionverbod worden opgelegd.

INLEVEREN PASFOTO:
Indien aan een persoon een stadionverbod wordt aangezegd is deze persoon verplicht om binnen zes weken een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld.
De pasfoto wordt 3 jaar na afloop van het opgelegde stadionverbod vernietigd. De KNVB kan de stadionverbodhouder gedurende de looptijd van het opgelegde stadionverbod verzoeken om iedere 5 jaar een nieuwe recente pasfoto te verstrekken.

Klik hier voor de volledige KNVB richtlijnen inzake stadionverboden 

Jouw FC Volendam-seizoenkaart als Voord...

Ben jij al in het bezit van een seizoenkaart voor het aankomende voetbaljaar 2017/’18? Weet dan dat je een uitstekende investering hebt gedaan! Niet alleen verschaft de seizoenkaart 19 thuiswedstrijden…

Meld je aan voor de FC Volendam Nieuwsb...

Meld je nu aan voor ‘Oranjepost’! Voor iedere thuiswedstrijd van FC Volendam sturen wij de nieuwsbrief ‘Oranjepost’ naar supporters van de club. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen?…