Legitimatieplicht

De KNVB-standaardvoorwaarden stellen verplicht dat elke supporter zich moet kunnen legitimeren ongeacht de leeftijd. Iedereen van 12 jaar en ouder dient zich bij het betreden van het stadion te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Kinderen onder de 12 jaar moeten door een volwassene worden begeleid. De volwassene dient het ouderlijk paspoort waarin het kind staat bijgeschreven te kunnen overleggen. Wij willen u er op attenderen dat zonder geldig legitimatiebewijs u de toegang tot het stadion kan worden geweigerd!

 

 

 

 

 

 


Richtlijn termijn stadionverbod
Seizoen 2010/’11

I TERMIJNEN
Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB wordt gemeld terzake van voetbalgerelateerd wangedrag, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden worden verstaan, zal door de KNVB worden uitgesloten van het bezoek aan voetbalstadions. De KNVB zal de desbetreffende personen stadionverboden opleggen overeenkomstig de hieronder weergegeven termijnen. De KNVB hanteert het uitgangspunt dat de genoemde termijnen onvoorwaardelijk gelden. Desalniettemin kunnen de door de KNVB opgelegde termijnen bestaan uit een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk deel.
Indien de in de Richtlijn termijn stadionverbod weergegeven gedragingen gericht zijn tegen onder meer spelers, trainers, coaches, (assistent-)scheidsrechters, personen die belast zijn met de ordehandhaving, waarnemers, de stadiondirecties en/of de clubbesturen kan de genoemde termijn worden verdubbeld.
Indien een persoon zich voor het eerst niet kan identificeren ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, een zogenaamde ‘first-offender’, legt de KNVB de termijn van 3 maanden geheel voorwaardelijk op.
Indien sprake is van recidive, dat wil zeggen indien een persoon niet voor het eerst aan de KNVB wordt gemeld terzake een hieronder genoemde delictsomschrijving, kan de in de Richtlijn termijn stadionverbod genoemde termijn worden verdubbeld. Bij recidive van de zwaarste feiten (20 jaar) kan een levenslang stadionverbod worden opgelegd.

INLEVEREN PASFOTO:
Indien aan een persoon een stadionverbod wordt aangezegd is deze persoon verplicht om binnen zes weken een goed gelijkende, recente pasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de termijn van het stadionverbod verdubbeld.
De pasfoto wordt 3 jaar na afloop van het opgelegde stadionverbod vernietigd. De KNVB kan de stadionverbodhouder gedurende de looptijd van het opgelegde stadionverbod verzoeken om iedere 5 jaar een nieuwe recente pasfoto te verstrekken.

Klik hier voor de volledige KNVB richtlijnen inzake stadionverboden 

Kruiswegwandeling door Volendam van 1 m...

Vanaf 1 maart t/m 17 april 2017 is het weer mogelijk om door Volendam de Kruiswegwandeling af te leggen. Wat is een kruisweg? Een kruisweg is een serie van 14 staties, die de lijdensweg van Jezus Christus…

ACTIE! Gratis seizoenkaart op de PÉ-Si...

De jeugd heeft de toekomst. Met medewerking van de Stichting Oók FC Volendam gaan we ons nóg meer focussen op de jeugd. Alle jeugd van 13 t/m 18 jaar mag namelijk voor de rest van het…